√تاریخچه آغازفعالیت این مجموعه تولید وصنعتی


گروه تولیدی صنعتی مهاجراستیل درسال 1380 مورد بهره برداری صنعتی قرارگرفت وتاسیس شد که براساس تامین نیاز همکاران ومشتریان دربازارمصرف ایران پابه در عرصه صنعت بومی سازی شده نوپایی گذشت که تا آن روز به هیچ وجه صنعت گردیگری  اقدام به کشف فرصت وسرمایه گذاری درآن نشده بود ودارای ریکس درسرمایه گذاری میشد ولی مدیریت جوان وتحصیل کرده این مجموعه که ازاعتمادبنفس بالایی درزمینه فعالیت تخصصی خود برخورداربود وهمچنین ایمان به دانش نیروی انسانی تحت مدیریت خودکه متشکل ازدوبخش استارت آپی ازجوانان تحصیلکرده دررشته مهندسی صنایع دارای تخصص بودن ,درکناربکارگیری بخش دیگری ازجوانان که صنعت گرتجربی بودند.. اقدام به تولد صنعتی نوپا وازنظرسرمایه گذاری زود پازده درکنار استفاده ازمجموعه ایی ازبازاریابان ایده پرداز تحت وب که تعریف دیگری ازمارکتینگ وبازاریابی نوین ارائه مینودند گردید ..
                                                                 

جديدترين ها

گلاب گیراستیل

گلاب گیراستیل

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

500,000 تومان

گلاب گیراستیل بالوله

گلاب گیراستیل بالوله

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

300,000 تومان

گلاب گیربادیگ الومنیوم

گلاب گیربادیگ الومنیوم

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

300,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

500,000 تومان