دستگاه تقطیر-گلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیر-گلابگیری-عرقگیری

فهرست انواع دستگاه-زودپز-دیگ گلابگیرباآلیاژهای مخصوص صنایع موادغذایی ازقبیل استیل-آلومینیوم-پیرکسی-مسی


دستگاه تقطیر یکپارچه

دستگاه تقطیر یکپارچه

ارسال رایگ..

5,900,000تومان
دستگاه تقطیر-استیل سطلی4لیتری

دستگاه تقطیر-استیل سطلی4لیتری

دستگاه تقط..

1,700,000تومان
دستگاه تقطیر-پک100لیتری خمره ای

دستگاه تقطیر-پک100لیتری خمره ای

پک دستگاه ..

5,370,000تومان

دستگاه تقطیر-پک10لیتری استیل

پک دستگاه ..

3,600,000تومان
دستگاه تقطیر-پک10لیتری استیل خمره ای

دستگاه تقطیر-پک10لیتری خمره ای

پک دستگاه ..

2,350,000تومان
دستگاه تقطیر-پک25لیتری خمره ای

دستگاه تقطیر-پک25لیتری خمره ای

پک دستگاه ..

3,145,000تومان
دستگاه تقطیر-پک30لیتری استیل خمره ای

دستگاه تقطیر-پک30لیتری استیل کلاسیک

پک دستگاه ..

6,550,000تومان

دستگاه تقطیر-پک4لیتری استیل

پک دستگاه ..

3,165,000تومان
دستگاه تقطیر-پک50لیتری استیل خمره ای
دستگاه تقطیر-پک50لیتری خمره ای

دستگاه تقطیر-پک50لیتری خمره ای

پک دستگاه ..

3,685,000تومان

دستگاه تقطیر-پک70لیتری استیل کلاسیک

پک دستگاه ..

9,650,000تومان
دستگاه تقطیراجاقدار

دستگاه تقطیراجاقدار

دستگاه تقط..

850,000تومان
دستگاه تقطیراستیل سطلی10لیتری

دستگاه تقطیراستیل سطلی10لیتری

دستگاه تقط..

2,000,000تومان
دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

دیگ تقطیر ..

5,400,000تومان
دستگاه تقطیرخمره ای100لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای100لیتری

دیگ زودپزت..

2,200,000تومان
دستگاه تقطیرخمره ای10لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای10لیتری

دستگاه تقط..

750,000تومان
نمایش 1 تا 20 از 31 (2 صفحه)